Allmänna villkor

Ingen av våra online utbildningar är återbetalningsbara. Kittet skickas ut till dig med spårnummer, om du ej hämtar ut i tid får du stå för returkostnader.
Materialet inklusive alla dokument, texter, videos och bilder får ej kopieras, fotas, spelas in eller delas med någon annan.

Du har inte rätt att lära ut någon annan via våra kursprogram och material.
Alla prov, inlämningsuppgifter, bilder och videos skall vara dina egna/ besvarade av dig. Vi ser allvarligt på fusk och skulle det visa sig att någon annan gjort de uppgifter du skall göra kommer vi inte att ge dig ditt diplom/certifikat. Du blir även avstängd från alla våra utbildningar. Inga pengar återbetalas.

Jag som elev är medveten om, accepterar och godkänner att

  • användning av produkter som säljs av Omni Concept By Suzannah AB måste användas med största försiktighet för att förhindra en oavsiktlig skada, särskilt när jag utför arbete i närheten av en persons ögon och
  • jag måste genomgå utbildningen med stor omsorg och följa alla föreskrivna säkerhetsriktlinjer.
  • att alla fotografier och videor som jag skickar till Omni Concept By Suzannah Ab ägodelar och kommer inte att återlämnas. Omni Concept By Suzannah Ab kommer att kunna användas dessa fotografier inom publicering och marknadsföring.

                                                                                                  

Jag är införstådd med att Omni Concept By Suzannah Ab har rätt att dra tillbaka mitt certifikat/ diplom om detta missbrukas. Jag ger mitt godkännande till att omedelbart återlämna certifikatet/diplomet, allt erhållet kursmaterial och övrigt material. Detta gäller vid följande tillfällen:

  • Vid upprepade klagomål från kund avseende applicering
  • Vid missbruk av produkthantering
  • Vid vidareförsäljning av produkter som inte är avsedda att säljas vidare
  • All information och teknik som erhålls från Omni Concept By Suzannah Ab under utbildningen får inte vidareföras till en andra person om inget annat sägs.
  • Eleverna får inte lära ut andra personer
  • Eleverna får inte kopiera material (fotografier, logotyp, märke, visitkort, posters etc.). Detta material måste beställas via Omni Concept By Suzannah Ab

Omni Concept By Suzannah Ab ser allvarligt på detta och vid missbruk av ovanstående kan detta leda till åtal.

                                                                                                      

Omni Concept By Suzannah Ab har en strikt policy som innebär att jag som kund inte får använda/ blanda andra produkter än de som är avsedda via varumärket . Jag är medveten om att om jag använder andra produkter under varumärkets namn, riskerar jag att bli diskvalificerad. Att använda olika märken kan leda till en kemisk reaktion och att resultatet påverkas negativt.

                                                                                                                                                                                                                       

Jag är införstådd med att det är mitt ansvar helt och hållet att ta till mig det som lärs ut och att uppnå den erfarenhet som behövs för att bli duktig stylist. Jag är medveten om att den genomgångna utbildningen, inte garanterar att jag lyckas som en Stylist. Jag är medveten om att jag kan behöva ytterligare träning och övning för att få mitt certifikat/ diplom

                                                                                                      

Jag är medveten om att Omni Concept By Suzannah Ab under inga omständigheter kan hållas ansvarig för åtal från mina klienter som uppkommer till följd av felaktig applicering och felaktig användning av produkter.                       

Genom att godkänna våra Allmäna Villkor på denna sida godtar du all ovanstående information.