härdplastlimutbildning

härdplastlimutbildningonline

Härdplastlimutbildning Online

Gå din härdplastlimutbildning online hos oss. I Sverige är det lagkrav på alla fransstylister och nagelteknologer att gå en härdplastlimutbildning. Detta för att limmen som används inom yrkerna är cyanoakrylatlim / härdplastlim. Utbildningen ger dig bland annat kunskap om de kemiska hälsorisker som finns i arbetsmiljön , vilka skyddsåtgärder som skall vidtas samt hantering av avfall. Du kommer även få lära dig mer om olika upptagnings vägar och hur vi påverkas.
Utbildningen är framtagen av prevent som är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet samt kusrledarens egna ord. Kursledaren Suziie Hawsho är självklart utbildad via prevent och har 15 års branschkunskap som distributör av härdplastlim.

När du väljer att gå din fransstylistutbildning hos oss får du gratis tillgång till vår  härdplastlimutbildning online.

Våra Övriga utbildningar

härdplastlimutbildningonline